Linser / Kontaktlinser Stockholm

MJUKA LINSER

Tack vare vårt samarbete med såväl de stora tillverkarna av månads- och endagslinser som de mindre tillverkarna av nischlinser känner vi oss trygga i att vi alltid kan erbjuda dig den bästa linsen utifrån dina förutsättningar såsom synfel, önskat bärande och de förutsättningar som dina ögon ger för linsbärande.

I dag finns det linser för i princip alla synfel, oavsett om du är närsynt, översynt, astigmatisk eller behöver läsglasögon kan man lösa det med linser. Vill du använda dina linser alltid finns det linser som du t.o.m. kan ha i ögonen på nätterna. Om du bara vill ha linser någon gång ibland är endagslinser kanske det klokaste valet.

Vi erbjuder linser på abonnemang via linsboxen så väl som i butiken.

ORTO-K

Orto-K är ett system för att omforma hornhinnan och på så sätt komma tillrätta med synfelet. Man kan likna det vid en reversibel variant av synfelskirurgi. Tekniken har funnits i ca 40 år så ut säkerhetssynpunkt är den väl beprövad. Dock är det först de senaste åren har den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att med säkerhet förutspå resultatet av synkorrigeringen.

Orto-K fungerar tyvärr inte på översynta men närsynta och närsynta med astigmatism/brytningsfel går bra att behandla. Behandlingen går till så att man sover med en typ av kontaktlins i ögonen under natten och sedan tar man ut den på morgonen. Kontaktlinsen trycker lätt på hornhinnan och minskar dess kupighet och på så sätt minskar ögats brytkraft och närsyntheten försvinner. Effekten sitter i ca en eller två dagar beroende på hur länge man gått under behandling och är fullständigt reversibel om man av någon anledning vill avbryta behandlingen.

Orto-K är det perfekta valet för personer som har bristande komfort med vanliga linser oavsätt om det beror på torrhet i ögonen eller dammig och smutsig arbetsmiljö. Det är även lämpligt för personer som utöver idrotter där man riskerar att tappa linserna som t.ex. simning eller kampsport. 

Orto-K och barn

Orto-K är ett utmärkt alternativ till vanliga linser för barn och ungdomar. Då man bär linsen under natten men inte under dagen är risken att tappa linsen minimal. Riskerna för komplikationer så som infektioner i hornhinnan är lägre jämfört med månadslinser och jämförbara med endagslinser. Linsen hanteras bara på morgon och kväll då föräldrar kan övervaka detta.

Närsynthetsutvecklingen är även statistiskt signifikant lägre vid bruk av Orto-K jämfört med traditionella linser eller glasögon.

STABILA LINSER

Även om stabila linser har en liten marknad idag är de en mycket bra problemlösare vid t.ex. torra ögon eller när man inte kan få tillräckligt bra skärpa med mjuka linser. Risken för komplikationer i form av infektioner är även lägre med stabillinser jämfört med vanliga månadslinser linser. De senaste åren har även komforten blivit mycket bättre hos stabillinserna beroende på bättre material och möjlighet att tillverka linserna exakt efter din hornhinnas topografi.

Stabila linser är även den korrektion som fungerar klart bäst vid keratokonus och andra former av oregelbunden hornhinna

Stabila linser kallas även hårda linser respektive RGP